Witamy naszej stronie internetowej!

 

      Od ponad stu lat swego istnienia Ochotnicza Straż Pożarna w Godzieszach Wielkich wykazała się ogromnymi zasługami dla ochrony przeciwpożarowej, walki z żywiołami przyrody i klęskami, jakie nawiedzały nasz teren. Nasi strażacy dali się również poznać jako ludzie, którzy wnieśli wiele na płaszczyźnie budowy zaplecza materialnego, pozyskiwania sprzętu pożarniczego, udziału w życiu kulturalnym i społecznym. Mamy nadzieję, że strona ta przybliży dzieje naszej jednostki i pokaże również dzień dzisiejszy. Opracowanie wymienia najważniejsze osoby z Zarządów OSP, jednak zdajemy sobie sprawę, że bez druhów takich jak opiekunowie sprzętu, kierowcy, gospodarze obiektu, kapelmistrzowie orkiestry i wielu innych nasz jubileusz nie był by taki znakomity. Wszystkim strażakom pragnę złożyć podziękowania za lata bezinteresownej, humanitarnej, niezmiernie potrzebnej ludziom i krajowi służby pożarniczej. Życzę braci strażackiej dużo zadowolenia z pełnienia tej zaszczytnej społecznej roli. Niech poczucie satysfakcji przyniesie każdy rozwiązany problem, uratowane Zycie, zdrowie i dorobek ludzki.

 
                                                                                                      Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
                                                                                                 w Godzieszach Wielkich
                                                                                              dh Sławomir Sośnicki